Norgips Sp. z .o.o.

ul. Racławicka 93
02-634 Warszawa, Poland

Phone: +48 22 36 96 330
Fax: + 48 22 36 96 302

E-mail: norgips@norgips.pl

Export Director
CEE Region

Mob.: +48 604 496 422

E-mail: d.nasilowski@norgips.pl

Sales Manager
Lithuania

Phone: + 370 5 264 7591
Fax: + 370 5 264 75 92
Mobile: + 370 698 10088

e-mail: a.motiejunas@norgips.lt

 


Cookies failų politika

Vartojant http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, https://www.norgips.eu/ bei kitus internetinius tinklalapius kuriuos prileidžia Norgips Sp. z o.o. šių tinklų vartotojas sutinka instaliuoti cookies failus galiniame vartotojo serviso įrengime bei panaudoti Norgips Sp. z o.o. cookies pagal šią politiką.Sutikimas yra pareiškiamas internetinės naršyklės nustatymais. Jeigu vartotojas nesutinka, kad Norgips Sp. z o.o. panaudotų cookies failus, turi pakeisti savo naršyklės nustatymus atitinkamu būdu arba atsisakyti vartoti servisus.

Cookies tai nedideli failai, užrašomi ir laikomi kompiuteryje, tablete arba smartphone vartotojo internetiniuose servisuose įvairių internetinių svetainių lankymo metu. Cookies įprastai yra internetinės svetainės pavadinimas iš kur yra kilęs jų egzistavimo laikas bei atsitiktinai sugeneruotas unikalus numeris, naudojamas naršyklės identifikavimui, iš kurios vyksta sujungimas su internetine svetaine.

 1. Dėl aukščiau minėtų internetinių servisų prieinamumo, vartojami yra cookies failai, ty. Serverų užrašomos informacijos galutiniame vartotojo įrengime, kurias serverai gali atskaityti kiekvieno prisijungimo prie galinio įrengimo metu, taip pat gali pasinaudoti kitomis technologijomis su panašiomis arba identiškomis cookies funkcijomis. Aukščiau pateiktos cookies nuostatos yra taip pat vartojamos kitose panašiose technologijose, esančiose mūsų interneto serveruose.
 2. Cookies failai yra vartojami:
 3. a) mūsų internetinių servisų pritaikymui prie vartotojų preferencijų bei šių svetainių vartojimo optimilizavimo; įpatingai failai tie leidžia atpažinti įrengimą serviso vartotojo ir atitinkamai iššviesti internetinę svetainę, pritaikytą jo idividualiems poreikiams

  b) statistikų kūrimui, kurios padeda suprasti, kokiu būdu servero vartotojai naudojasi internetinėmis svetainėmis, o tai leidža pagerinti jų struktūrą ir turinį

  c) išsaugoti vartotojo internetinio servero sesiją (po prisijungimo), dėka kurių vartotojui nereikia kiekvienoje internetinėje svetainėje iš naujo įrašyti adresą ir slaptažodį

  d) pristatyti vartotojams reklaminius turinius pritaikytus jų susidomėjimams

 4. Mūsų internetiniuose servisuose galime panaudoti sekančias cookies failų rūšis:
 5. a) „būtini“ cookies failai, leidžantys naudotis paslaugomis prieinančiomis serveryje, pvz.patvirtinantys cookies failus panaudojamus paslaugoms reikalaujančioms patvirtinimo serveryje

  b) cookies failai reikalingi saugumo užtikrinimui, pvz. naudojami piktnaudžiavimų atskleidimui

  c) cookies failai suteikiantys informacijos rinkimo galimybę kaip naudotis serviso internetinėmis svetainėmis

  d) „funkcionalūs“ cookies failai, suteikiantys vartotojo pasirinktų nustatymų įrašymo galimybę ir vartotojo sąsajų personalizavimą, pvz. pasirinktos kalbos arba regiono, iš kurio yra kilęs vartotojas, šrifto dydį, internetinės svetainės išvaizda ir pan

 6. Daugelyje atvejų programinė įranga tarnaujanti internetinių svetainių naršymui (internetinė naršyklė) leidžia išsaugoti cookies failus vartotojo galutiniame įrengime. Serviso vartotojai kiekvienu metu gali pakeisti cookies failų nustatymus. Šie nustatymai gali būti pakeisti tokiu būdu, kad blokuoti automatinį cookies failų aptarnavimą internetinės naršyklės nustatymuose arba informuoti apie jų kiekvieną patalpinimą vartotojo internetinio serviso įrengime. Tikslios informacijos apie cookies failų galimybes ir aptarnavimo būdus yra prieinamos programinės įrangos atitinkamų gamintojų nustatymuose (internetinės naršyklės). Cookies nustatymų nepakeitimas reiškia, kad bus jie patalpinti vartotojo galiniame įrengime, o tuo pačiu galėėsime išsaugoti vartotojo informacijas galiniame įrengime ir įgyti priėjimą prie šių informacijų.

 7. Cookies vartojimo išjungimas gali trukdyti pasinaudoti kai kuriomis paslaugomis mūsų internetiniuose servisuose, ypatingai reikalaujančiuose prisijungimo. Cookies priėmimo opcijos išjungimas netrukdo skaityti arba žiūrėti turinių patalpintų mūsų servisuose, kurių vartojimas reikalauja prisijungimo.

 8. Cookies failai gali būti patalpinti mūsų internetinių servisų vartotojo galiniame įrengime, o paskui panaudojami bendradarbiaujančių su serveru reklamos davėjų, įmonių tyriinėtojų bei multimedialinių programų tiekėjų.
Šis tinklalapis vartoja cookie failus. Kad susipažinti su cookie politika prašome paspausti čia

Copyright © NORGIPS Sp. z o.o. All rights reserved. designed by Unigroup.pl