Norgips Sp. z .o.o.

ul. Racławicka 93
02-634 Warszawa, Poland

Phone: +48 22 36 96 330
Fax: + 48 22 36 96 302

E-mail: norgips@norgips.pl

Export Director
CEE Region

Mob.: +48 604 496 422

E-mail: d.nasilowski@norgips.pl

Country Manager
Slovakia

+420 / 732 213 409

E-mail: p.holes@norgips.pl

 


Politika súborov typu cookies

Využívaním internetových servisov s doménami http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, https://www.norgips.eu/ a ďalších internetových servisov sprístupnených firmou Norgips spol. s r. o. používateľ týchto servisov dáva súhlas na zainštalovanie súborov typu cookies na výstupnom zariadení používateľa servisov a na využívanie súborov typu cookies firmou Norgips spol. s r. o. v súlade s touto politikou. Súhlas je vyjadrený prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s využívaním súborov typu cookies, musí si zmeniť nastavenia prehliadača správnym spôsobom a vzdať sa používania servisov.

Cookies sú neveľké súbory, ktoré sú nahrávané a uložené v počítači alebo smartfóne používateľa internetových servisov v priebehu prehliadania si rôznych internetových stránok. Cookies obyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú a čas ich existencie ako aj náhodne generované vlastné číslo, ktoré slúži k identifikácii prehliadača, cez ktorý sa pripája na internetovú stránku.

 1. Pri sprístupňovaním obsahu vymenovaných internetových servisov sa používajú súbory cookies, t. j. informácie ukladané servermi na výstupnom zariadení užívateľa, ktoré môžu serwery prečítať pri každom pripojení sa tohto výstupného zariadenia. Môžu používať aj iné technológie s podobnými alebo rovnakými funkciami ako majú cookies. Nasledujúce pravidlá týkajúce sa cookies sú platné aj pre podobne technológie používané v rámci našich internetových servisov.
 2. Súbory cookies sú využívané pre tieto účely:
 3. a) prispôsobovanie obsahu stránok našich internetových servisov k potrebám užívateľa a optimalizácia používania týchto strán. Tieto súbory zvlášť umožňujú identifikovať zariadenie užívateľa servisu a správne znázorniť internetovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám

  b) zostavovanie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť akým spôsobom užívatelia servisu využívajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah

  c) udržiavanie pripojenie užívateľa internetového servisu (po prihlásení sa), vďaka čomu nemusí užívateľ na každej podstránke servisu znovu uvádzať login a heslo

  d) sprístupňovanie užívateľovi reklamných textov lepšie prispôsobených jeho záujmom

 4. V rámci našich internetových servisov môžeme používať nasledujúce druhy súborov typu cookies:
 5. a) „nevyhnutné” úbory typu cookies, ktoré umožňujú využívať služby sprístupnené v rámci servisu, napr. overovacie súbory cookies používané pri službách vyžadujúcich overenie v rámci servisu

  b) súbory cookies slúžiace k zaisteniu bezpečnosti, napr. používané pri zisťovaní zneužití pri overovaní v rámci servisu

  c) súbory cookies umožňujúce zbierať informácie o spôsobe používania internetových stránok servisu

  d) „funkčné“ súbory cookies, ktoré umožňujú uložiť v pamäti užívateľom vybraných nastavení a personalizácií interface užívateľa, napr. v oblasti vybraného jazyka alebo regiónu, z ktorého pochádza užívateľ, veľkosti písma, vzhľadu internetovej stránky a pod.

 6. V mnohých prípadoch softvér slúžiaci na prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač) automaticky umožňuje ukladanie súborov typu cookies vo výstupnom zariadení užívateľa. Užívatelia servisu môžu urobiť v každej chvíli zmeny nastavení pre súbory cookies. Tieto nastavenia môžu byť zmenené špeciálne tak, aby zabraňovali automatickej obsluhe súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača alebo aby informovali o každom ich uložení v zariadeniach užívateľa internetového servisu. Podrobné informácie o možnostiach a postupoch pri obsluhe súborov typu cookies sú prístupné v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača) príslušných výrobcov tohto softvéru. Nevykonanie zmien v nastaveniach pre súbory cookies znamená, že môžu byť uložené vo výstupnom zariadení užívateľa a týmto spôsobom budeme mať možnosť prechovávať informácie o výstupnom zariadení užívateľa a zároveň získavať prístup k týmto informáciám.

 7. Vypnutie používania súborov cookies môže mať za následok ťažkosti pri používaní niektorých služieb v rámci našich internetových servisov, zvlášť tých, ktoré vyžadujú prihlásenie sa. Vypnutie voľby prijímania súborov cookies nemá za následok stratu možnosti čítať alebo prezerať si obsahy našich servisov, okrem tých, ktoré si vyžadujú prihlásenia.

 8. Súbory typu cookies môžu byť uložené vo výstupnom zariadení užívateľa našich internetových servisov a následne využívané poskytovateľmi reklám spolupracujúcich so servisom, prieskumnými firmami a dodávateľmi multimediálnych softvérových aplikácií.
Táto stránka používa súbory cookies. Pre oboznámenie sa s politikou cookies kliknite sem

Copyright © NORGIPS Sp. z o.o. All rights reserved. designed by Unigroup.pl