Контакт

Уважаеми Госпожи и Господа,

Сигурността на личните данни е много важен въпрос за нас. Поради това Ви предоставяме информация за личните данни, които обработваме.

Администратор на личните Ви данни е Норгипс ООД със седалище в 02-634 Варшава ул. Рацлавицка 93. Вашите данни ще бъдат обработвани за обслужване на изпратеното запитване.

Повече по въпроса можете да прочетете в нашата Политика за поверителност.


СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА ВЪВ ВАРШАВА:

Norgips Sp. z o.o.
ul. Racławicka 93
02-634 Warszawa

+ 48 22 36 96 330

+ 48 22 36 96 302

norgips@norgips.pl

повече >>>


ТЪРГОВСКИ ОФИС В БЖЕЖ ДО ОПОЛЕ::

ul. Norweska 1
45-920 Opole

+ 48 22 36 96 300

Izabela Pilch
Секретариат

+ 48 22 36 96 300

+ 48 22/ 36 96 391

повече >>>


ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИотдел „Направи си сам“

повече >>>


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000529680
NIP: 5222702366
REGON: 015554333
BDO: 000069583 na PL i ENG
Kapitał Zakładowy 20 010 000,00 PLN
mBank S.A. 04 1140 2105 0000 4393 1400 1001