Звукоизолация

Обща информация

Акустична изолация
повече >>>
RW - претеглен индекс на абсолютна звукоизолация
повече >>>
RA,1 - индекс за оценка на абсолютна звукоизолация
повече >>>
RA,2 - индекс за оценка на абсолютна звукоизолаци
повече >>>
RA,1,R - индекс за оценка на абсолютна звукоизолацияRA,1
повече >>>
R’A,1 - индекс за приблизителна оценка на абсолютна звукоизолация R’
повече >>>
K - страничен пренос на звук
повече >>>