Технически речник

Декларация за експлоатационни показатели
повече >>>
Акустична изолация
повече >>>
Клас огнеустойчивост
повече >>>
Клас на пожароустойчивост на сграда
повече >>>
Класификация относно огнеустойчивост ( пожарни класификации)
повече >>>
K - страничен пренос на звук
повече >>>
Огнеустойчивост
повече >>>
RA,1 - индекс за оценка на абсолютна звукоизолация
повече >>>
R’A,1 - индекс за приблизителна оценка на абсолютна звукоизолация R’
повече >>>
RA,2 - индекс за оценка на абсолютна звукоизолаци
повече >>>
RA,1,R - индекс за оценка на абсолютна звукоизолацияRA,1
повече >>>
RW - претеглен индекс на абсолютна звукоизолация
повече >>>