Technický slovník

Prohlášení o vlastnostech
Další informace >>>
Neprůzvučnost
Další informace >>>
Třída požární odolnosti
Další informace >>>
Třída požární odolnosti budovy
Další informace >>>
Klasifikace v rámci požární odolnosti (požární klasifikace)
Další informace >>>
K – boční přenos zvuku
Další informace >>>
Požární odolnost
Další informace >>>
RA,1 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti
Další informace >>>
R’A,1 – index posouzení přibližné vlastní neprůzvučnosti R’
Další informace >>>
RA,2 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti
Další informace >>>
RA,1,R – návrhový index posouzení vlastní neprůzvučnosti RA,1
Další informace >>>
RW – vážený index vlastní neprůzvučnosti
Další informace >>>